ספרים Books

Raptors Migration
NIS 30 ש"ח
30 years of Raptors fiel research at Eilat, given the internationl background and lots of unformation about raptors migration. Available in English. 
הספר "נדידת הציפורים" מסכם 30 שנים של סקרי שטח בנדידת דורסים בדגש על אילת וסביבתה. זאת בצירוף מידע רב על אורחות חייהם של הדורסים בארץ ובכלל. הספר זמין באנגלית.

Raptors in Hand identification guide
NIS ש"ח 30

A useful guide for Eurasian Raptors ID, aging, sexing etc. Paperback. Available in English.
ספר לזיהוי דורסים אירו-אסייתים, זיהוי גיל וזוויג ועוד. כריכה רכה. הספר זמין באנגלית.


בראוניז
NIS ש"ח 40
בראוניז הוא ספר ילדים (מומלץ מכיתה ג' ומעלה) המספר בצורה מותאמת ונעימה על נדידת הציפורים, על שיקום בעלי חיים, על החוויה הטמונה בצפרות. הספר זמין בעברית. 
Brownies- A book for kids (recomanded from 3rd grade and up) along the story the kids will learn about birds, migration, birds rehabilitation etc. Available in Hebrew only. 

הציפורים של גאיה
40 NIS ש"ח
ספר ילדים בו כל עמוד עוסק בציפור אחרת. לרוב, עוסק בציפורים שהילדים יכולים לפגוש בסביבתם הקרובה או בעת היציאה לטיול בארץ. על כל ציפור שיר ואיורים צבעוניים. הספר זמין בעברית.
Book for kids to get a little more familier with the Israeli common birds. Available in English.


Raptors in the new millennium
30 NIS ש"ח
A collection of scientific articles about raptors (diurnal and nocturnal) from all over the world. PaperbackAvailable in English.
ספר זה מאגד קובץ מחקרים העוסקים בדורסים (יום ולילה). כריכה רכה. הספר זמין באנגלית. 


Passerines and passerine migration in Eilat
30 NIS ש"ח
The book includes information from many years of ringing and birding at Eilats region between 1984-1993. PaperbackAvailable in English.
הספר מסכם שנים רבות של טיבוע וצפרות באילת וסביבתה בין השנים 1984-1993. בספר טבלאות וגרפים הממחישים את הנתונים. כריכה רכה. הספר זמין באנגלית. Shrikes of the World
NIS 10 ש"ח
General information and Scientific papers all about Shrikes in the world. Proceeding of the "Second International Shrike Symposium 17-23 March 1996.
Paperback. Available in English.
ספר המסכם מידע רב ומאמרים על חנקנים בעולם. מסכם את "הכנס הבינלאומי השני לחנקנים" 17-23 במרץ 1996. כריכה רכה. הספר זמין באנגלית.

International Bird Identification
10 NIS ש"ח
Proceeding of the 4th International Identification Meeting, Eilat 1st-8th November 1986. Paperback. Available in English. 
ספר זה מסכם ברצף מאמרים את כנס זיהויי המינים שהתקיים באילת ב-1-8 בנובמבר 1986. כריכה רכה. ספר זה זמין באנגלית. 
No comments:

Post a Comment