מגדירים Field Guides

מדריכי כיס
נוחים מאוד לנשיאה וטיולים בשל משקלם הקל, החומר העמיד ממנו הם עשויים וכן המידע המאפשר לזהות ממגוון מינים נפוצים בישראל. בעברית: ציפורים, פרפרים, חיות בר, עכבישנים. 


25 ש"ח NIS
Pocket Guides
Comfortable field guide from a very light material. The detailed illustrations tugether with some basic information are very helpful when identifing different animals in Israel. Available in English: Birds, Butterflies, Reptiles & Amphibians, Mammals. 

No comments:

Post a Comment